Sfenks

 

Sfenks heykelini inşa eden kral Kefren, Sfenks kelkerden inşa edildi, heykel yetmiş

 

metre uzunluğundadır , yirmi metre yüksekliğindedir, bin dokuz yüz beşe

 

kadar sfenks kumlar içindeydi, kazdıklarında bu büyük heykel bulundu.

 

Uzun zaman önce Sfenks burnu kaybedildi ,bu konu hakkında bir çok görüş var.

 

Bazı arkeolojlar onu yıkan fransız işgalı diyor, ayrıca bazı arkeologlar da

 

onun fransızlar gelmeden önce yıkıldığını söylüyor.

 

Sfenks
Sfenks
Sfenks
Sfenks
Sfenks
Sfenks