Mısır Piramitleri , Keops Piramidi - Dünyanın Yedi Harikasından Birini Keşfedin

 

Mısır piramitleri ile Giza piramitleri aynı ismi taşımaktadır, Yalnız bir çok insan

 

Mısır'da sadece üç piramit  (Keops Piramidi-Kefren-Mikerinos) olduğu gibi yanlış

 

bir bilgiye sahiptir. Oysa Mısırda yaklaşık 118 piramit vardır. Giza Piramitleri ve

 

Sfenks aynı alanda bulunur (Giza İlçe). Ayrıca Mısırın en ünlü arkeolojik yerlerinden

 

birdir Mısır piramitleri farklı şekillerde inşa edilmiştir, Mesela Dahşor Piramitinin

 

dış yüzeyi  tamamen düz değilken Zoser Piramitinin dış yüzeyi merdiven

 

biçimindedir ve Giza piramitleri ise üçgen prizma şeklinde inşa edilmiştir.Piramitler Fotoğrafları " Mısır Piramitleri "


Mısır Piramitleri
Mısır PiramitleriKefren Sağda - Keops Solda
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri

 

Mısır Piramitleriyle ilgili diğer konular

 

Piramitler

 

Zoser Piramidi

 

Sfenks

 Keops Piramidi, Kral Senefronun oğlu Kral Keops tarafından inşa ettirilmiştir

yapmıştır. Tahta oturduğunda Onun için en önemli şey kabiri hazırlamaktı.

Kral Keops dördüncü hanedanın ikinci kralı olup,23 yıl Mısırda hükümdarlık yaptı.

 

Keops Piramidi eski dünyanın yedi harikasından biridir, Piramit yirmi yılda inşa

 

edildi, ve dört ay boyunca sel olmasına rağmen inşaata ara verilmemiştir, Bunun

 

başlıca sebepleri vardır, ilk sebep selde taşların kolaylıkla hareket etmesidir.

 

İkinci sebep çifçilerin tatilidir. Yapıt neredeyse iki milyon üç yüz bin kalker

 

parçasından oluşur. Her parça yaklaşık olarak iki bin beş yüz kilo ağırlığındadır.

 

Parçalardan bazıları da kırk bin kilo ağırlığındadır. Bu taşları Kahirenin güneyindeki

 

toradaki maden ocağından alıp, büyükbaş hayvanların da yardımıyla taşları maden

 

ocağından nil nehrine götürmüşlerdir. Sonra taşlar nil nehri üzerinden gemiyle taşınmş.

 

Ordan en yakın yere demir atılıp, Taşlar yeniden inşa yerine itiliyormuş, tabiki o

 

zamanlarda vinç gibi kuvvetli araçlar olmadan Piramidin ana iskeleti inşa edilmesi

 

aşama şeklinde yapılırdı, Önce etrafına geçici yollar eklenirdi sonra taşlardan bir

 

katman inşa edilir ondan sonra üzerine tekrar yollar inşa edilirdi, ardından tekrar

 

bir taş katmanı ve tekrar yollar yapılırdı, Böylece piramidin boyu katman katman

 

yükseldikçe yolların yüksekliği de artırılırdı, ve bu yollara yükselen yol adı

 

verilmiştir, yol inşa etmek Piramidi inşa etmek kadar zor bir iştir, inşa harcı,

 

kum çakıl taşı ve su  içermekteydi. Piramit inşaatı sırasında on bin işçi çalıştırılmıştı.

  

Günümüzde kullanılan girişi Abbasi Sultanı Maamon açtırmıştır, Piramit yüz kırk

 

yedi metre yüksekliğindeydi ama şimdi yüz otuz sekiz metre yüksekliğindedir, çünkü

 

üst tarafı çökmüştür,Mısır piramitleri 'nden Keops Piramidi en eski piramit olmadığı

 

halde büyüklüğü nedeniyle en ünlü piramittir.

 

 

 

Kefren Piramidi, Kral Keopsun oğlu Kral Kefren tarafından inşa ettirilmiştir, O

 

dördüncü hanedanda dördüncü kral olup, yirmi altı yıl mısırda hükümdarlık yapmıştır,

 

kefren piramidi Keops piramidinin güney batısında bulunur, O yüz kırk üç metre

 

yüksekliğindeydi ama şimdi yüz otuz altı metre yüksekliğindedir, O neredeyese on

 

metre yüksekliğinde arazide inşa edildi.

 

 

Mikerinos Piramidi, Kral Kefren oğlu Kral Mikerinos tarafından inşa

 

ettirilmiştir, Kral Mikerinos dördüncü hanedanda beşinci kral olup, on sekiz yıl

 

Mısırda hükümdarlık yapmıştır, onun devrinde Keopsun ve Kefrenin devrinden

 

daha çok inanç özgürlüğü vardı, Mikerinos piramid kelkerden inşa edildi, altmış

 

beş buçuk yüksekliğindeydi ama şimdi altmış iki yüksekliğindedir.

 

 

 

 

Kahire hakkında daha fazlası

 

Kahire ili